0 Items

Vakuumpumpar

Vakuumpump är en anordning som tar bort gasmolekyler från en förseglad volym för att lämna ett partiellt vakuum. Den första vakuumpumpen uppfanns 1650 av Otto von Guericke och föregicks av sugpumpen, som går tillbaka till antiken.

Ingen gillar att behöva tillbringa en enda dag i sommarvärmen utan en fungerande luftkonditionering. En av de enklaste sakerna du kan göra för att öka effektiviteten i ditt system är att ansluta en Vakuumpump. Inom en timme kan det vanligtvis svalna din bil till en mycket behaglig temperatur.

Vakuumpumpar utför två uppgifter som hjälper din AC-enhet att fungera effektivt. De tar bort vatten, luft eller gas från enheten och förhindrar att de fylls med köldmedium. De används också för att frysa vattenånga i systemet för att kontrollera trycket i enheten. När trycket sjunker kokar vattnet vid rumstemperatur och kommer ut ur systemet som ånga.

Ett tecken på att du måste använda en Vakuumpump på din enhet är frusna eller korroderade inre spolar. Spolarna fryser när trycket inte är tillräckligt lågt för att förånga någon vätska. Du måste också använda en Vakuumpump när du har tömt köldmediet för någon typ av service. Låt pumpen gå tills systemet har rensats av alla föroreningar och har nått rätt inre tryck.

Det är viktigt att ha rätt storlek på Vakuumpump för jobbet, eftersom din enhet annars aldrig kommer att uppnå korrekt internt tryck. Ever-power.net erbjuder ett brett utbud av vakuumpumpar. You are more likely to find units that will work with an older air conditioning system than in your local hardware store. You’ll also find it easy to get newer models, as well. In most cases, you will most likely receive your purchase within a week; if it is urgent you get it faster, you can opt for faster shipping.

Använd en Vakuumpump för att se till att systemet är rent från vätskor eller luft. Om du fortfarande har den litteratur som medföljde ditt system, bör den berätta vad du behöver när en Vakuumpump är nödvändigt.

Offertförfrågan

Klämma fast den på Pinterest